Jouw privacy

Ik vind het heel belangrijk dat jij weet wat er met je gegevens gebeurd. In dit document beschrijf ik hoe ik met jouw privacy omga. Zo weet jij dat jouw gegevens bij mij in goede vertrouwde handen zijn.

Aanmelden voor de inspiratiemail

Voor de aanmelding van de inspiratiemail heb jij jouw gegevens ingevuld. Hiervoor worden jouw naam, e-mail adres en ip adres op de website bewaard. Nadat je je aangemeld hebt voor de inspiratiemail, krijg je regelmatig e-mails toegestuurd.

Jouw gegevens worden alleen gebruikt om je regelmatig de inspiratiemail te sturen. Je kunt je op elk moment weer afmelden voor de inspiratiemail. Gebruik daarvoor de link die onderaan op elke inspiratiemail aanwezig is.

Als je je afmeld voor de inspiratiemail dan blijven jouw gegevens bewaard om ervoor te zorgen dat je geen e-mail meer via de website krijgt. Je kunt ook aangeven dat jouw gegevens geheel verwijderd moeten worden.

Wanneer je een lange tijd geen inspiratiemail opent (meer dan een jaar), dan zullen jouw gegevens automatisch worden verwijderd. Wil je daarna dan toch weer de inspiratiemail ontvangen, dan moet je je weer opnieuw aanmelden.

Aanvragen van het gratis e-book

Voor de aanvraag van het gratis e-book heb jij jouw naam en e-mail adres ingevuld. Alleen jouw e-mail adres wordt op de website bewaard.

Je kunt het gratis e-book maar 1x met het zelfde e-mail adres aanvragen. Jouw e-mail adres blijft 1 jaar bewaard en wordt daarna automatisch verwijderd. Ik gebruikt jouw e-mail adres alleen om je het gratis e-book te sturen.

Nadat je het gratis e-book hebt aangevraagd, krijg je een e-mail toegestuurd met het e-book aangehecht.

Aanmelden voor een workshop

Voor de aanmelding van de workshop heb jij jouw gegevens ingevuld. Jouw naam, e-mail adres, telefoon nummer en eventuele opmerkingen worden tijdelijk op de website bewaard.

De gegevens worden gebruikt om je, via e-mail of telefoon, te informeren over de workshop. Jouw gegevens blijven bewaard totdat de workshop heeft plaats gevonden; daarna worden ze automatisch verwijderd. Voor de financiële administratie gebruik ik een willekeurig nummer en niet jouw persoonlijke gegevens.

Tot slot

Ik doe mijn best om jouw privacy, zoals wettelijk verplicht is volgens de AVG, te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Ik heb als enige toegang tot de gegevens. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen.